free web stats

Vi har varit på utbildning!

På vårt personalmöte den 14/10 fick vi utbildning i hur de nya biologiskt nedbrytbara och miljövänliga rengöringsmedlen som vi använder i verksamheten arbetar, och till vad de olika medlen passar bäst.

Allt för 1426417_549661075116847_167315891_natt vi ska kunna ge våra kunder ett skinande och rent  resultat av vår service.